Çevre ve Geri Dönüşüm

Türkiye’de kullanılan toplam kağıt miktarı 6 milyon tondur. Bunun sadece 2.6 milyon tonu sektöre geri kazandırılmaktadır. Bu durum sektörün bugün ve gelecekte ihtiyacı olan hammaddeyi karşılamada sıkıntı yaşayacağını göstermektedir. Dolayısıyla sektörün rekabet gücü olumsuz yönde etkilenecektir.

  • Atık kağıt geri dönüşüm sanayii, 2014 yılında 2.6 milyon ton atık kağıdı ülke ekonomisine kazandırmıştır.
  • Bu miktarın 1.6 milyon tonluk kısmı sanayiden geri kalan 1 milyon tonluk kısmıysa sokaklardan toplanmıştır.
  • 2015 yılında sektörün, yeni yatırımlar ve mevcut kapasitelerin artışı ile birlikte kullandığı hammadde miktarı 3.1 milyon tondur.
  • İç piyasadan karşılanan atık kağıt miktarı 2.85 milyon tondur.
  • Bir milyon ton atık kağıdın toplanamaması halinde oluşacak kayıp €130 milyondur.

Çevre ve Geri Dönüşüm